اصول حریم خصوصی و امنیتی ما


ما حریم خصوصی‌ای ایجاد می‌کنیم که برای همه مناسب باشد. این مسئولیتی است که با ایجاد محصولات و سرویس‌های رایگان و دسترس‌پذیر برای همه همراه است. این موضوع به‌ویژه مهم است، زیرا فناوری پیشرفت می‌کند و حریم خصوصی به تکامل نیاز دارد. ما به این اصول اتکا داریم تا معیاری برای محصولات، روندها و کارکنانمان برای محرمانه، ایمن و مصون نگه‌داشتن داده‌های کاربرانمان باشد.

احترام گذاشتن به کاربرانمان. محترم شمردن حریم خصوصی آن‌ها.
ما معتقدیم این اصول جدایی‌ناپذیرند. این اصول، درمجموع بیانگر باوری واحد و محوری است که از ابتدا بر هرآنچه ساخته‌ایم و هرآنچه از این پس خواهیم ساخت، تأثیر گذاشته و می‌گذارد. وقتی افراد از وب سایت و محصولات ما استفاده می‌کنند، به ما اعتماد می‌کنند و ما موظفیم از اطلاعاتشان به‌درستی استفاده کنیم. این یعنی همیشه باید درمورد اینکه چه داده‌هایی استفاده می‌کنیم و نحوه استفاده و محافظت از آن‌ها بااحتیاط عمل کنیم.

شفاف عمل کردن درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم و علت جمع‌آوری آن‌ها.
برای کمک به کاربران جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره نحوه استفاده از وب سایت گرین، می‌کوشیم فهمیدن این موضوع را آسان کنیم که چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنیم و چطور و چرا این‌ کار را انجام می‌دهیم. شفافیت یعنی این اطلاعات را به‌آسانی دردسترس قرار دهیم و آن‌ها را قابلِ‌فهم و قابلِ‌رسیدگی کنیم. اطلاعاتی که از طریق بخش های گارانتی و پشتیبانی، فرم تماس، فرم های استخدام و اخذ نمایندگی، کوکی های ذخیره شده و یا داده های ابزارهای آمارگیری مانند Google Analytics جمع آوری می شوند، صرفا جهت بهبود ارائه خدمات استفاده می شوند و شرکت گرین خود را در زمینه رازداری و حفظ این اطلاعات مسئول می داند.

تعبیه قوی‌ترین فناوری‌های امنیتی در همه محصولاتمان.
احترام به حریم خصوصی کاربرانمان یعنی محافظت از داده‌هایی که براساس اعتماد در اختیارمان گذاشته‌اند. برای اینکه محصولات و وب سایت ها و پورتال های گرین را برای کاربرانمان امن نگه داریم همواره از بهترین سخت افزار، نرم افزار و نیروی انسانی در این زمینه بهره خواهیم برد.