منبع تغذیه کامپیوتر (پاور)

تعداد 0 محصول به لیست مقایسه اضافه شدند.
توقف تولید

GREEN GP650A-UK Plus


● ATX12V v2.4
● 80 Plus Gold
● 120mm FDB FAN

● Japanese 105°C Capacitors (Primary)
● Full Flat Fix Cables

● 62 months Guarantee
توقف تولید

GREEN GP550A-UK Plus


● ATX12V v2.4
● 80 Plus Gold
● 120mm FDB FAN

● Japanese 105°C Capacitors (Primary)
● Full Flat Fix Cables

● 62 months Guarantee
توقف تولید

GREEN GP500A-UK Plus


● ATX12V v2.4
● 80 Plus Gold
● 120mm FDB FAN

● Japanese 105°C Capacitors (Primary)
● Full Flat Fix Cables

● 62 months Guarantee